Kråketona er en tettbebygt høyde nordøst for Flekkefjord og et bystrøk ca. 2 kilometer nordøst for Flekkefjord. Adkomst med bil er fra Drangeid, mens gående har en snarvei ned til Austadvika, (slik at det er ca. 1500 m. å gå til sentrum, men skolevei ca. 1 km.).
Kråketona var opprinnelig utmark, tildels brukt til sauebeite, på et platå med litt jordsmonn på toppen av stein og sand som var igjen etter istiden. Hunkjønnsordet to ble i denne delen av sørvestlandet til ton, og betyr «gressflekk mellom steiner og kjørr».
Området ble bygd ut fra ca. 1970, ved at der ble anlagt infrastruktur som vei, vann, strøm m.m.
Det er fortsatt en del skog på nordøst- og østsiden av Kråketona, men en stor del er omgjort til boligområde.
Kråketonas gater er navngitt etter fuglenavn:
Kråketonveien
Lerkeveien
Stareveien
Meiseveien
Trosteveien
Småfugleveien
Sisikveien
Linerleveien