Stordrange Garden ligger i nordenden av innsjøen Selura, som danner gardens grense mot syd. Den er den midterste av Drangegardene, og de øvrige grenser er. mot vest til Glendrange og Flaten, mot nord til Flikka og Lona samt mot øst til Lilledrange. To dype fjordarmer skjærer seg innover i nordlig retning fra Selura og danner Aurevika og Stordrangevika. En tredje går innover mot Lilledrange. Mellom disse fjordarmene stikker to lange nes ut i Selura. Det vestlige mellom Aurevika og Stordrangevika heter Langenes, det østligste mellom stordrangevika og Lilledrangevika, Furunes. På gardens område ligger et større vann, Stemmetjødn, som har avløp til Aurevika. Bekken utnyttes til sagdrift. Gardstunet ligger vakkert til på en høyde opp av Stordrangevika, med front mot syd og utsikt over Selura. Hoyden over havet er ca. 45 m. Selura ligger på 31,5 m. Navnet er skrevet a Drangom og Dranga 1460, i Dranghom og Dronghom 1465, Drange 1547 og 1594, Drannge 1600, 1612, 1619, Store Drange 1647, Stoere Drange 1668 og igjen Store Drange 1723. Betydningen av navnet er forklart foran i innledningen til Drangegarden. Oldfunn: På garden er funnet en beltestein fra eldre jernal- der
(Univer. Oldsaksaml. nr. C 20521). En beltestein var egentlig et fyrtøy, idet man slo gnister mot den med et syllignende redskap. Steinen var gjerne elipseformet med en rille langs kanten, og ble båret i beltet, derav navnet. ledningen til Drangegardene. Eierforhold: I 1618 var Stordrange bondegods. Det samme var Glendrange, mens Lilledrange var krongods. Fra midten av 1400-tallet og utover har vi en del transaksjoner vedr. jord i Drangegardene, men ved disse anledninger er kun fellesbetegnelsen Drange benyttet. Vi vet derfor ikke hvilke av de tre Drangegardene jordtransaksjonene gjelder. Da det
imidlertid dreier seg om bonde- eller selveiergods, kan vi slutte oss til at det má være jord i Stordrange, ev. også Glendrange. Ved disse transaksjonene får vi også rede på navnene til eierne av bondegodset, og det er muligens aættesamband mellom dem. Etten har vi kalt Drangeætten fordi dens medlemmer hadde Drange som hovedgard.

 

Kilde: bygdebok for NES HERRED