Grisefjorden er en del av Stolsfjorden i Flekkefjord kommune i Vest-Agder. Den er 2,5 kilometer lang. Fjorden fortsetter gjennom Loga med en delvis naturlig kanal inn til pollen Loia, som ligger ved Flikka, som trolig er opphav til navnet Flekkefjorden. Småbåter kan gå helt inn.
Fjorden ligger nord for Flekkefjord sentrum, og er forbundet med Lafjord på sørsida gjennom et trangt sund kalt Elva. Fjordens nordlige ende ligger ved bygda Loga. Austadvika går sørøstover mellom Uenes og Drangeid, og på andre sida av Drangeid ligger innsjøen Selura.