Selura er en næringsfattig innsjø som ligger i Flekkefjord kommune i Vest-Agder. Innsjøen ligger 31 moh. og er 118 meter dyp på det dypeste. Den har utløp mot vest til Selurelva, som munner ut i indre fjordbasseng i Flekkefjorden ved tettstedet Drangeid. Fallet i elva ble tidligere brukt av en del industri, som en tønnefabrikk og Aarenes Lærfabrikk, som ble lagt ned i 2013.
Langs vannets nordside finnes gårdene Lilledrange, Glendrange og Stordrange. Østsiden er preget av en steil nord-sydgående fjellside, hvor en oppe i siden finner gården Seland, kjent som slektssted for Hans Seland, forfatter og Johannes Seland, redaktør av Fædrelandsvennen gjennom en årrekke.
Egeneset er en stor morenerygg som nesten deler vannet i to i syd ved Nulandsvika, hvor en finner Egenes Camping og et vannskitrekk. I sydenden av vannet finnes også industriområder som er knyttet til E39 ved Trøngsla.
Selura er rik på fisk, men dessverre er fisken liten. Fiskeartene i Selura er ørret, ål og røye.

Ved foten av Selura ligger Egenes Camping med historie og tradisjoner helt tilbake til 1930-tallet. Dette gjør Egenes Camping til en av Norges eldste campingplasser.