Selurelva er ei elv i Flekkefjord kommune i Vest-Agder fylke. Den renner fra innsjøen Selura og munner ut i Grisefjorden ved Drangeid. Selve Selurelva er 450 meter lang, mens hele vassdraget har en lengde på 11,8 kilometer. Vannkraften i elva har vært utnyttet siden 1600-tallet, og siden 1916 til produksjon av elektrisitet. I 2015 ble det gitt konsesjon til bygging av Selura kraftverk, som vil benytte den eksisterende reguleringen av Selura.